Dec 31, 2013

HAPPY NEW YEAR


5 comments:

Vincent. said...

I think, I almost know you about 4 years,
Cees, Happy New Year 2014 of course with you.
Thank you.

See my favorite fireworks and Happy new year song at: https://www.youtube.com/watch?v=tkAwq2_9Ndg

Frederik N. said...

Een gelukkig, gezond en zorgeloos 2014 toegewenst, Cesar!!!

Anonymous said...

hi cesar , I just wanted to say that I think you're a fantastic person , you have it all : funny , sweet , charming...
I started reading your blog and I got so into it, I couldn't stop clicking on the older post link and so I found your post of I love black people : well , I am black and indeed I adore chicken and I adore you. I constantly spin my head about the fact that you're the best!!! How can someone be so gorgeous from the outside as well as from the inside. I looked up the best male model and I saw that he made approximately 1.5 million dollars, I want to bet that you are going to outclass that big time !!! YOU ROCK

Emilie said...

Ik wist helemaal niet dat jij een blog hebt! Gelukkig heb ik hem nu ontdekt haha:) Happy NY!! xx

D Entertainment said...Người của Hắc Ám Thần điện cũng lùi ra.

-Hỏa Lão, bây giờ chúng ta phải làm sao?

Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão.

- Yên tâm đi, đưa nđồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém giógười của Hắc Ám Thần điện đi là xong rồi, bọn họ cho rằng linh mộ của bát sí linh mãng có thể tùy tiện đi vào nhưng thực tế không phải vậy.

Hỏa Lão cất tiếng n Thành thầm nghĩ, bát sí linh mãng tộc mặc dù đã không còn nhưng linh mộ bọn họ bố trí cũng không dễ đi vào.

Nghe thấy lời nói của Hỏa Lão, Nhạc Thành yên lặng đi vào, thần thức của hắn liền khai triển, nhìn vào bên trong.

- Khí tức này là của Yêu Huyên, Yêu Huyên đang ở bên trong.

Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi thần thức, trên khuôn mặt mở rộng thần thức, nhìn vào bên trong xem Yêu Huyên có bị sao không, chỉ cần Yêu Huyên không có việc gì là Nhạc Thành hoàn toàn có thể yên lòng.

- Khí tức này là của Yêu Huyên, Yêu Huyên đang ở bên trong, chỉ là ta không cách nào đi vào.

Một lát sau, Nhạc Thành đã thu hồi thần thức, khuôn mặt mở rộng ra.